parodos logo 2005  |   2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhome
fonas
 

Organizatorius:

Infobalt

Rangovas:

Litexpo

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

 

VĮ „Infostruktūra“ Vyriausybės ir VRM įgaliojimu administruoja Saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą (SVDPT) ir teikia šiame atskirtame nuo interneto tinkle saugių komunikacijų paslaugas valstybės institucijoms, taip pat užtikrina ryšį su Europos Sąjungos administracijomis per TESTA (Trans Europien Services for Telematics between Administrations, angl.) tinklą.
SVDPT tinkle yra teikiamos šios paslaugos:
• saugus šifruotų duomenų perdavimas tarp LR valstybės institucijų ir joms pavaldžių įstaigų;
• prijungimas prie ES elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų IDABC programos tinklų;
• saugus ryšys su nevalstybinėmis įstaigomis ir piliečiais;
• uždaras tarnybinis elektroninis paštas;
• saugi tarnybinių stočių ir informacijos priegloba;
• informacijos su slaptumo žymomis perdavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos įgaliotiems adresatams.

SVDPT tinklo IDABC programos tinklų paslaugomis naudojasi VRM (DUBLINET, EURODAC - ES prieglobsčio prašančių asmenų pirštų antspaudų tikrinimo duomenų bazė), Ūkio ministerija (SIGL - ES importo ir eksporto licencijų valdymo sistema), Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija ( SFC - ES struktūrinių fondų bendroji duomenų bazė), Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (TACHONET - ES telematikos tinklas keitimuisi informacija apie išduotas korteles ir padedantis stebėti profesionalių vairuotojų vairavimo laiką ir poilsio valandas), SODRA (TESS - ES socialinės apsaugos tinklas, kuriuo kečiamasi duomenimis apie pensijas ir socialinį draudimą), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM (CECIS - PROCIVNET: civilinės saugos ir aplinkosaugos kritinių situacijų Europinis tinklas).

LR institucija, prisijungdama prie SVDPT tinklo, sudaro su „Infostruktūra“ paslaugų teikimo sutartį, kurioje nustatomos komunikacijų taisyklės ir atsiskaitymo už paslaugas kaina, šalių teisės ir pareigos,  privalomi SVDPT saugos politikos principai vartotojui. SVDPT kainas tvirtina VRM ministras įsakymu pagal valstybės apibrėžtą monopolinio pobūdžio paslaugų kainų ir tarifų nustatymo tvarką.

2005 m. pradžioje SVDPT kamieninės dalies sukūrimo projektas vienas iš pirmųjų Lietuvoje gavo struktūrinių fondų paramą. 2007 metais, užbaigus šį projektą,  SVDPT tinklas apims visos Lietuvos apskričių ir rajonų centrus, juo bus galima perduoti duomenis su slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.    

Ateityje bus sukurta reagavimo į kompiuterinius incidentus SVDPT CERT tarnyba, išvystytas SVDPT funkcionalumas įslaptintos elektroninės informacijos perdavimo srityje.         

Patalpino: Gitana Povilaitytė Bassus, INFOSTRUKTŪRA, VĮ

Atnaujinta: 2006-10-10

 
     
INFOBALT: Akademijos 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius. Tel.: (8 5) 2 622 623, faksas: (8 5) 2 622 624, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos